RobinHolmberg.fi
  • Rantojen suunnittelu -ja muokkaus. Ruoppaukset
  • Saaristorakentaminen -ja suunnittelu.
  • SeaBoost ratkaisut ja tuotteet
  • Kiinteät laiturit saariston vaativiin olosuhteisiin
  • Meiltä korkealaatuiset AxxA satama -ja laituritarvikkeet.
  • RH-laiturit. Ponttonilaituriratkaisut.
  • Laiturituotanto omalla tehtaalla.
  • Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Rantojen suunnittelu -ja muokkaus. Ruoppaukset1 Saaristorakentaminen -ja suunnittelu.2 SeaBoost ratkaisut ja tuotteet3 Kiinteät laiturit saariston vaativiin olosuhteisiin4 Korkealaatuiset AxxA satama -ja laituritarvikkeet.5 RH-laiturit. Ponttonilaituriratkaisut.6 Laiturituotanto omalla tehtaalla.7 Ota yhteyttä!8

Laiturihankinnan muistilista

Laituri on kuin investointi. Laiturin hankinnassa on keskityttävä oleelliseen, eli laiturin kestävyyteen -ja käyttötarkoitukseen. Laitureiden laadussa ja ominaisuuksissa on eroja! Tässä muistilistassa on lueteltu muutamia tärkeitä seikkoja, joita tulee huomioida uuden laiturin hankinnassa - ja asennuksessa.

1. Suunnittelu -ja käyttötarkoitus

Laiturin hankinassa kannattaa aina suunnitella huolellisesti tarpeen -ja sijainnin mukaan. On erityisesti otettava huomioon laiturin kantavuus, kiinnitystä ja millainen sijainti laiturilla on. Laiturin tulee kestää siihen kiinnitetyt kuormat ja painot eri sääolosuhteissa -ja vuodenaikoina. Mieti myös millainen laituriratkaisu olisi sinun rantaan sopiva. Olisiko kyseessä kiinteä laituri vaiko ponttoonilaituri tai ehkä kombinaatio molemmista?. Suunnittelussa -ja asennuksessa kannattaa aina kääntyä asiantuntijoiden puoleen.

Muista suunnittelussa:

- Käyttötarkoitus

- Sijainti / rannan muoto

- Kiinnitys ja kuormat

- Sääolosuhteuiden vaikutus eri vuodenaikoina

2. Asennus -ja kiinitystapa

Ponttooni laiturin asennuksen yhteydessä on punnittava oikea kiinnitystapa. Jos kyseessä on vain pieni laituri saunan yhteydessä riittänee pienempi kiinnitys ratkaisu verratuna suurempaan laituriin , johon kiinnitetään paljon kuormaa. Mikäli laituriin on kiinnitettynä paljon kuormaa on painojen -ja kiinnityksen osalta laskettava aina mukaan eri sääolosuhteiden vaikutus. Tämä määrittä painojen, rantakiinnityksen -ja ketjujen kokoluokat. Oikeaoppinen kiinnitys kestää -ja takaa huolettomia kausia laiturillesi! On hyvä myös ottaa selvää miten laiturin kuljetus asennusmääränpäähän onnistuu. Laiturin rahtaaminen asennuspisteelle saatta olla työläs -ja ammattitaitoa vaativa prosessi, jossa on aina hyvä turvautua ammattilaisen apuun.

Asennuksen yhteydessä:

- Kiinnitys rantaan

- Laituripainojen koko

- Pollarit -ja niiden kestävyys

- Kiinnityslenkit

- Ketjut -ja sakkelit

- Kuljetus

3. Laiturityyppi -ja laatu

Laiturin valinnassa on hyvä keskittyä myös laiturin laatuun, rakenteisiin ja ominaisuuksiin. Miten kestäväksi laituri on rakennettu, onko sen ponttoonit uppoamattomat -ja kestäviä, mitä laatuluokkaa laiturin kansimateriaali on. Esim. ponttoonilaitureita on markkinoilla saataana eri laatuisina -ja materiaaleilla. Yleisimmät mallit ovat, joko muovi -tai betoniponttooneilla. On myös hyvä kiinnittää huomiota rungon rakenteisiin sekä ponttoonien kiinnitykseen. Nämä saattavat olla ratkaisevia laiturin kantavuuden, vakauden ja kestävyyden osalta eri sääolosuhteissa. On myös hyvä ottaa luonto huomioon -ja tarkistaa laiturissa käytettyjen materiaalien kierätettävyys.

Laiturin laatu:

- Ponttoonit -ja niiden ominaisuudet sekä määrä

- Ponttoonien kiinnitys - ja uppoamattomuus

- Materiaaliluokitukset - ja kierätetävyys

- Runkorakenne toteutustapa

- Kansirakenne -ja materiaaliluokat

- Kantavuus mallin -ja koon mukaan

- Materiaali takuut laiturille - ja sen asennukselle

- Pollarit -ja kiinnityslenkit

Hyvin tehty suunnitelma takaa aina onnistuneen -ja pitkäkestoisen laituriratkaisun ! Lisäksi näin pysytään budjetissa -ja ei tule muita odottamattomia kustannuksia.